Kategoria : Blog

Work-life balance


Wspinaczka po drabinie kariery często wiąże się z potrzebą pozostawania w pracy po godzinach i rozwiązywania trudnych, złożonych problemów. Jednego dnia praca może nam sprawiać przyjemność, a drugiego – wręcz przeciwnie. Nieustannie stajemy wobec dylematu, jak łączyć trudne do pogodzenia aspekty życia zawodowego i prywatnego, nie pozwalając, by negatywne emocje przenikały z pracy do domu i zatruwały nam relacje z bliskimi.

 

Ostatecznie, jak potwierdzają badania, osoby, które uważają, że nie mają czasu na życie rodzinne, w pracy czują się wyczerpane i rozkojarzone. Dodatkowo, negatywne emocje, przenosząc się na życie prywatne, mogą prowadzić do wypalenia zawodowego, problemów w relacjach z rodziną i przyjaciółmi oraz utraty zadowolenia z życia czy podwyższonego poziomu stresu. Są jednak ludzie, którzy bez większego wysiłku jakoś sobie z tym radzą – odnoszą sukcesy w pracy, a jednocześnie prowadzą satysfakcjonujące życie osobiste. Jak oni to robią? Oto kilka wskazówek:

  1. Dąż do efektywności – a nie równowagi- w relacji między pracą a życiem osobistym

Określenie „równowaga między życiem zawodowym a prywatnym” może wskazywać, że ten, kto chce ją osiągnąć, czas między te przestrzenie powinien dzielić po równo. Catalyst, firma zajmująca się badaniem funkcjonowania kobiet w biznesie, mówi o „efektywności relacji między pracą a życiem osobistym” i radzi, by dążyć do sytuacji, w której praca będzie zharmonizowana z innymi aspektami naszego życia. Prowadzący w tym zakresie badania Jeffrey Greenhaus i Gary Powell idą w tym rozumowaniu jeszcze dalej, zalecając, by traktować życie zawodowe i prywatne jak sprzymierzeńców.

Twierdzą również, że fakt odgrywania wielu różnych ról, np. rodzica, partnera czy pracownika, może w rzeczywistości wpłynąć pozytywnie na naszą kondycję psychofizyczną – zwłaszcza kiedy wszystkie te role są odgrywane bardzo starannie i zarządza się nimi jako całością. (…)

     2. Określ, czym jest dla ciebie sukces w każdej z przestrzeni twojego życia

Każdy musi jakoś zdefiniować swoje własne pojęcie „sukcesu”. Ostatecznie, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, definicja sukcesu zależy od osoby. U kresu naszego życia to my sami – a nie kto inny – patrząc w przeszłość, będziemy w stanie ocenić, czy odnieśliśmy sukces. Należy też zdać sobie sprawę z tego, że sukces dla każdego wiąże się z czymś innym. Ryan Smith, współzałożyciel Qualtrics, zabiega o sukces w następujący sposób: „Co tydzień dokonuję przeglądu ról, jakie odgrywam w życiu – ojca, męża, prezesa, samego siebie – i zastanawiam się, jakie działania mogą pomóc mi poczuć, że jestem człowiekiem sukcesu, który spełnia się w odgrywanych rolach.

Ten cotygodniowy rytuał pomaga mi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy robię wszystko, co w mojej mocy, by zaspokoić potrzeby własne i moich bliskich. Jest to bardzo ważne, gdyż nie mogę stracić z oczu ani spraw biznesowych, ani potrzeb mojej rodziny – wszyscy wiemy, co się dzieje, kiedy coś się w tej kwestii zaniedba”. Smith radzi, by o priorytetach i postrzeganiu sukcesu rozmawiać z osobami, które są dla nas najważniejsze. Czyniąc to, zyskamy cenne, świeższe spojrzenie na toczące się sprawy, a być może nawet lepsze zrozumienie sensu wykonywanej pracy i naszych celów życiowych.

      3. Utrzymuj kontrolę

Eksperci twierdzą, że ludzie mający wrażenie, że utracili kontrolę nad swoim życiem, mogą odczuwać silny stres. Przejmij więc kontrolę nad przebiegiem własnej kariery – prześledź swoje dotychczasowe wybory, motywacje czy preferencje. Na przykład wiele osób lubi spędzać dużo czasu w pracy, ponieważ po prostu lubią to, co robią. Dlatego też w ich przypadku praca po godzinach nie jest wcale taka obciążająca. Każdy powinien znaleźć sobie taką pracę, jaka mu najlepiej odpowiada. Jeżeli to możliwe, powinniśmy wyznaczyć sobie granice. (…)

Artykuł pochodzi z: https://www.hbrp.pl/b/work-life-balance—tu-nie-chodzi-o-rownowage/DQ725mbo

Fot.: https://www.zevohealth.com/en/blog/importance-of-having-work-life-balance/

Poczuj puls organizacji


Wyjaśnienie zamiast wstępu

Dlaczego piszemy o kulturze organizacji w kontekście public relations? Jedną ze społeczności, z którymi specjaliści PR prowadzą dialog, to pracownicy firmy. Żeby się z nimi efektywnie komunikować, należy wiedzieć CO firma chciałaby przekazywać, a dopiero później projektować metody docierania, czyli komunikację wewnętrzną. Wspomniane „co” to wartości, jakie są ważne dla firmy, czyli jej kultura organizacyjna.

Czytaj dalej...

Warunki harmonijnie działającej organizacji.


Zapewne niejednokrotnie zdarzało Ci się mieć do czynienia z organizacjami, które wzbudzały Twój podziw i przyjemność współpracy z nimi, a także takie, gdzie jest dużo napięcia i niepewności..

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym jakie warunki musi spełniać organizacja, żeby działała harmonijnie?

Czytaj dalej...

Inteligencja emocjonalna


Inteligencja emocjonalna to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji ze swoim otoczeniem i poczucia spełniania się w życiu.

Czytaj dalej...

Wykorzystanie metody ustawień systemowych w organizacjach.


Aby z sukcesem wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu organizacji na różnych jej poziomach, przydatne jest przyjęcie perspektywy systemowej. W praktyce oznacza to m.in., że przy podejmowaniu decyzji ważne jest uwzględnienie ogólnego tła i szerszego  kontekstu sytuacji organizacji. W kluczowych strategicznych decyzjach np. przy reorganizacji firmy, historia powstania przedsiębiorstwa, przypomnienie jego założycieli ma  duże znaczenie.

Czytaj dalej...

Czy organizacje się uczą?


Według znanego amerykańskiego badacza procesów organizacyjnego uczenia się Petera M. Senge’a organizacja ucząca się jest to taka organizacja, która potrafi stale wzmacniać swoje możliwości kształtowania własnej przyszłości.

Czytaj dalej...