Team coaching

Menedżer zależy od swojego zespołu, a zespół i efekty jego pracy – od menedżera. Team coaching (coaching zespołowy) to sposób pracy, w którym wspieramy zespół w podnoszeniu jego efektywności – zadaniowej i relacyjnej. Pomagamy doprecyzować cele zespołu, określić jego zasoby i ograniczenia, zbudować wewnętrzną spójność, znaleźć rozwiązania problemów i zdefiniować plan działania. W obszarze relacji modelujemy komunikację i wspieramy członków zespołu w katalizowaniu trudnych emocji. Inspirujemy do praktycznych rozwiązań.

Etapy:

 • diagnoza stanu wyjściowego,
 • ustalenie celów, wspólne cele i wizja,
 • przeprowadzenie zespołu od stanu wyjściowego do celu.

Efektem team coachingu jest zwiększenie w uczestnikach poczucia wpływu i sprawczości. Nasz proces jest nastawiony na generowanie rozwiązań i opracowanie strategii oraz planu działań do wdrożenia w oparciu o pracę z zasobami, przekonaniami, obawami i emocjami. Rozwiązanie ma charakter systemowy – stwarzamy przestrzeń do tego, by zespół budował swoją tożsamość i planował działania z uwzględnieniem kontekstu, celów i wartości organizacji.

Przykładowe obszary do pracy podczas team coachingu:

Biznes:

 • planowanie i koordynacja działań,team coaching
 • raportowanie realizowanych działań – wymiana informacji; kaskadowanie informacji,
 • wychodzenie naprzeciw zmianom; modyfikacja podejść i działań.

Zespół:

 • omawianie spraw ważnych dla wszystkich członków zespołu; podejmowanie wspólnych decyzji; wzajemne wsparcie, zasady współpracy, rozwiązywanie konfliktów,
 • rozwój komunikacji budującej zaufanie.

Rozwój:

 • wymiana doświadczeń i praktyk,
 • wspólne rozwiązywanie problemów,
 • poszukiwanie nowych, kreatywnych rozwiązań, informacja zwrotna.