Co jest dla nas ważne

Filozofia naszej pracy:

  • Posługujemy się heurystykami. Zgo04dnie z tym założeniem, trener/coach to osoba, która pomaga klientom w szukaniu własnej drogi rozwoju, rozwiązywaniu problemów oraz ulepszaniu stylu pracy.
  • Odwołujemy się do mocnych stron każdej osoby – patrzymy, na czym można budować. Praca w oparciu o pozytywy pozwala rozwijać aktywność i uczyć się w radosnej atmosferze. Jest też bardziej efektywna i przynosi więcej satysfakcji.
  • Wierzymy w synergię – zjawisko, które sprawia, że moc powstająca w grupie jest znacznie większa niż suma energii wniesionej przez jej członków. Praca w grupie to budowanie wspólnoty ludzi pragnących wspólnie się uczyć i dzielić swoim doświadczeniem.
  • Lubimy niespodzianki, humor i wszelkiego rodzaju aktywność – człowiek uczy się wszystkimi zmysłami, obiema półkulami mózgu i duszą. Czasami spontaniczne działanie może uzmysłowić więcej niż mądry wykład, choć dla osiągnięcia sukcesu nieodzowna jest oczywiście świadoma praca.
  • O przebiegu, zakresie i rozłożeniu akcentów w pracy indywidualnej i grupowej decyduje w równej mierze trener, jak i uczestnicy działań rozwojowych.

Zawsze dbamy, aby podczas naszych przedsięwzięć rozwojowych nie zabrakło:

  • swobodnej atmosfery i partnerskiego działania,05
  • wymiany i poszerzania wiedzy o ważnych dla firmy wartościach, na podstawie których powstają kierunki działania i strategia firmy,
  • dociekliwości –  chcemy, by uczestnicy badali głębsze założenia leżące u podstaw ich działań; często zadajemy więc pytania „Skąd pomysł, że to ma być w taki sposób?”, „Jakie założenia Ci towarzyszą?” „Czy Twoim zdaniem zmiana jest dobra czy zła?”,
  • klarownego języka – wspólnej bazy pojęć i definicji, która ułatwi nam komunikację,
  • poszerzania formuły współpracy, tak aby prowadzić firmę przez nowe etapy w jej rozwoju.