Coaching

Korzyści dla organizacji

02
Efektywność i motywacja. Dzięki wypracowaniu jasno sformułowanych celów i planu zadań, pracownik wie, PO CO działa i JAK ma osiągnąć swoje zamierzenia.  W rezultacie pracuje szybciej, pewniej, bardziej świadomie i opierając się na wewnętrznej motywacji.
 
Kwalifikacje. Organizacja zwiększa kwalifikacje swoich kluczowych pracowników, zmniejszając przy tym potrzeby szkoleniowe o podobnym zakresie tematycznym. Długoterminowość. Organizacja zyskuje pracowników potrafiących realizować cele długoterminowe oraz stosujących nowe, długotrwałe strategie na zwiększanie osobistej skuteczności.
 
Usprawnienie pracy zespołowej. Organizacja zyskuje menedżerów świadomych swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, również w zakresie zarządzania zespołem. Menedżerowie, wykorzystując swój potencjał, bardzo szybko rozwijają się w tych obszarach, które wcześniej omijali jako trudne lub postrzegali jako zagrażające.
 
Promocja zmiany. Coaching pomaga w promowaniu zmiany w organizacji przez osoby opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania.

Korzyści dla coachowanego

01
Porządek. Dzięki jasno sformułowanym celom i priorytetom klient porządkuje swój sposób myślenia i działania. Następstwem tego procesu jest budowanie swojego spójnego wizerunku i autorytetu wśród innych.
 
Skuteczność. Dzięki nastawieniu na cele i rozwiązania klient znacząco zwiększa skuteczność swoich działań. Szybko też uczy się, które z jego strategii są najbardziej efektywne.
 
Wysoka jakość pracy i życia osobistego. Dzięki pracy z własną świadomością klient staje się bardzie elastyczny, lepiej buduje relacje i zarządza emocjami.
 
Kreatywność. Coaching wyzwala uśpiony potencjał, czego natychmiastowym efektem jest twórcze, nieschematyczne myślenie i nowe spojrzenie na rozwiązywanie problemów.

Oprócz klasycznych spotkań coachingowych, w naszej ofercie mamy również:

  • coaching pakietowy – połączenie coachingu z mentoringiem,
  • videotrening – uczestnik coachingu ma możliwość nagrania materiału ze swojej realnej pracy (np. spotkanie z klientem, spotkanie z zespołem, prowadzenie prezentacji) i omówienia wybranych przez siebie fragmentów z coachem
  • coaching „on the job” – coach towarzyszy podopiecznemu w czynnościach zawodowych w czasie pracy, jest jego „cieniem”; taka formuła umożliwia bieżące udzielanie informacji zwrotnej, a przy tym nie wymaga od coachowanego całkowitego odrywania się od pracy.

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły: joanna.smolak@kwart.net.pl  +48 501 010 742