Trening interpersonalny


Firma KWART oferuje dwa rodzaje treningów – klasyczny interpersonalny oraz prowadzony metodą projekcyjną. Prowadzimy zarówno treningi otwarte, dla wszystkich zainteresowanych, jak i zamknięte, dla grup pracowników z jednej firmy. W tym drugim przypadku trening trwa zazwyczaj krócej (3-4 dni zamiast standardowych pięciu).

Trening interpersonalny

11Jak pisze Jerzy Mellibruda na portalu psychologia.edu.pl, „Trening interpersonalny jest procesem uczenia się w oparciu o doświadczenia interpersonalne uzyskiwane i analizowane w czasie spotkań małej grupy. (…) Uwaga uczestników treningu jest skupiona na tym, co dzieje się w czasie spotkania, na konkretnych sytuacjach i wydarzeniach, na zachowaniach i na stanach wewnętrznych wszystkich osób w grupie. Źródłem materiału, z którego można uczyć się w trakcie treningu, jest wszystko to, co uczestnicy widzą, słyszą, czują i uświadamiają sobie w trakcie spotkań grupowych.”

Do kogo kierujemy tę ofertę?

Do udziału w treningu interpersonalnym zapraszamy osoby, które chcą w bezpiecznych warunkach zaobserwować, jak funkcjonują w grupie, zobaczyć swoje „odbicie” w oczach innych ludzi i usłyszeć, jak są postrzegane, czyli które ich zachowania są akceptowane przez grupę, a które mogą wymagać zmiany. Członkowie grupy uczą się także konstruktywnie rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

Jakie korzyści biznesowe daje ta forma rozwojowa?

Osoby, które ukończą trening interpersonalny, potrafią lepiej pracować w grupie i mają rozwiniętą inteligencję emocjonalną. Są także bardziej świadome tego, co kieruje ich działaniami i potrafią lepiej dostosowywać swoje zachowania do konkretnych sytuacji.

Trening prowadzony metodą projekcyjną

10W przeciwieństwie do treningu interpersonalnego, uczestnicy takich spotkań koncentrują się bardziej na swoim świecie wewnętrznym niż na tym, jak funkcjonują wśród ludzi. Przez cały proces z uwagą obserwują swoje emocje i mają czas na wiele refleksji, dzięki czemu mogą odnaleźć głębokie, często nieuświadomione przyczyny swojego zachowania. Uczestnicy pozbywają się też szkodliwych przekonań, takich jak „nie potrafię”, „nie zasługuję”, „nie jestem wystarczająco dobry”. Uczą się nazywać i przetwarzać emocje, korzystając ze wsparcia całej grupy.

Do kogo kierujemy tę ofertę?

Ten rodzaj treningu proponujemy osobom, które chcą odkryć swoje życiowe powołanie, sformułować prywatne i zawodowe cele zgodne z osobistymi wartościami. Udział w takim treningu wyzwala także duże pokłady energii. Uczestnicy nie tylko czują, w którą stronę powinni podążać, ale również wiedzą, co powinni w tym celu zrobić – opracowują plan swoich działań.

Jakie korzyści biznesowe daje ta forma rozwojowa?

Uczestnicy zyskują energię potrzebną np. do lepszego zarządzania zespołem. Odkrywając, co jest dla nich ważne, stają się bardziej spójni, dzięki czemu ludzie chcą za nimi podążać, lepiej współpracują, a to owocuje poprawą wyników biznesowych całego zespołu.

Nie jesteś pewien, który rodzaj treningu lepiej odpowie na potrzeby Twoje lub Twoich pracowników? Chętnie to z Tobą przedyskutujemy, zachęcamy do kontaktu pod numerem 501 010 742, lub do wysłania wiadomości: joanna.smolak@kwart.net.pl