Executive team coaching

Executive Team Coaching jest propozycją dla najwyższej kadry zarządzającej, skupiającą się na rozwoju nie tyle osobowości osób uczestniczących, ile ich relacji wzajemnych i podejściu do przyszłości organizacji. ETC uwzględnia bardziej dobro i rozwój spółki zarządzanej przez ten zespół niż własne cele rozwojowe każdego menedżera.

executive team coachingMetoda ETC jest ogromnie skuteczna dzięki skupieniu na przyszłości organizacji wszystkich talentów i umiejętności członków kadry zarządzającej oraz ich rozwijaniu pod tym kątem. Efekt synergii zaskakuje często samych uczestników, a energia takiego spotkania wpływa znacząco na postępy w organizacji. Nasi coach’owie, niezależnie od celu spotkania, tak prowadzą ETC, że menedżerowie widzą w sobie ludzi, a takie podejście – dzięki zmniejszeniu efektu samotności na szczytach władzy – daje ogromne i długotrwałe rezultaty: dla organizacji i każdego menedżera osobiście.

Kiedy warto wykorzystać Executive Team Coaching?

  • w sytuacji określania misji firmy, kierunków rozwoju produktowego, zmian strukturalnych itp.
  • w sytuacjach konfliktu na poziomie zarządów i/lub najwyższej kadry kierowniczej, chęci stworzenia ZESPOŁU zarządzającego w miejsce OSÓB zarządzających spółką itp.