Szkolenia

Oferujemy szkolenia ,,szyte na miarę” – dostosowujemy je do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Osiągamy to poprzez ścisłą współpracę ze zleceniodawcami podczas przygotowywania szkoleń.  Dobieramy metody w taki sposób, aby jak najpełniej realizowały biznesowe cele organizacji.

Proponujemy szkolenia tradycyjne (w sali) oraz szkolenia typu „outdoor” – prowadzone w plenerze, z wykorzystaniem warunków, które stwarza naturalny teren. W trakcie szkoleń wykorzystujemy metody aktywizujące, pobudzające do uczenia się i zapamiętywania. Szkoląc, przekazujemy wiedzę i rozwijamy praktyczne umiejętności (dostarczamy narzędzia), a  także kształtujemy postawę i sposób myślenia, które wspierają uczestników w osiąganiu wcześniej ustalonych celów.

A jak ocenić efektywność szkoleń w firmie? Mamy wypracowanych wiele sposobów, które wynikają z naszego ponad 20-letniego doświadczenia. Podsumowanie otrzymują Państwo w postaci raportu.

O metodach naszej pracy piszemy tutaj.

Jak nawiązać współpracę?
Wystarczy zadzwonić – 501 01 07 42 lub napisać e-mail: joanna.smolak@kwart.net.pl