Kwart | Wykorzystanie metody ustawień systemowych w organizacjach.

Wykorzystanie metody ustawień systemowych w organizacjach.


Aby z sukcesem wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu organizacji na różnych jej poziomach, przydatne jest przyjęcie perspektywy systemowej. W praktyce oznacza to m.in., że przy podejmowaniu decyzji ważne jest uwzględnienie ogólnego tła i szerszego  kontekstu sytuacji organizacji. W kluczowych strategicznych decyzjach np. przy reorganizacji firmy, historia powstania przedsiębiorstwa, przypomnienie jego założycieli ma  duże znaczenie.

Z poziomu wartości istotną rolę  odgrywa  także wzajemny szacunek i uznanie. Warto zwrócić także uwagę na  znaczenie hierarchii,  przynależność,  równowagę pomiędzy wkładem, a zyskiem. Balans w respektowaniu i prawidłowość pewnych pierwotnych, podstawowych zasad wywiera pozytywny wpływ na funkcjonalnie firmy.

Organizacje tworzą ludzie, stanowiąc system, w którym  istnieje  pewna istnieje niewypowiedziana płaszczyzna, którą można nazwać wspólnym polem podświadomości systemu. Ustawienia systemowe jako narzędzie pracy z systemem umożliwiają  dostęp do  wielu poziomów zależności i umożliwiają wgląd w to, co systemy łączy i spaja. Dzięki temu instrumentowi, to co nieświadome może zostać uwidocznione  i jako  nowe zasoby, możliwości wskazać na kierunki rozwiązań.

Możliwości zastosowania ustawień systemowych w  organizacjach są wielostronne i różnorodne. Można je zastosować w obszarze  relacji międzyludzkich, a także pracować także z aspektami np. produkt, wizja ,cele, kluczowe wartości itp.
Zakres ustawień systemowym obejmuje m.in. następujące tematy, procesy:

 • Rozwiązywanie problemów w organizacjach, przedsiębiorstwach, teamach, działach, przedsiębiorstwach rodzinnych, stowarzyszeniach i związkach.
 • Projekty; badanie możliwości sukcesu, ograniczeń, szukanie rozwiązań.
 • Produkty np.  pozycjonowanie  i rozwój produktu.
 • Relacje z klientami zewnętrznymi, sponsorami.
 • Podejmowanie decyzji.
 • Procesy restrukturyzacje, zmiana struktury organizacyjnej firmy.
 • Praca z celami w perspektywie długo- i krótkoterminowej.
 • Relacji pomiędzy współpracownikami, działami, kierownictwem.
 • Zmiana i poszukiwanie własnego stylu kierowania firmą.
 • Procesy rekrutacyjne- obsadzanie stanowisk, zwolnienia.
 • Tworzenie wizji, idei, projektowanie zmian i wprowadzanie ich w życie.
 • Zarządzanie konfliktami, interwencje kryzysowe
 • Przygotowanie do procesu negocjacji.
 • Pozycjonowanie firmy na rynku i  relacji wobec konkurencji.
 • Udane zakładanie firm i fuzje .
 • Proces intronizacji i regulowanie następstwa.

Możliwe, przykładowe pozycje do wykorzystania w pracy z ustawieniami organizacyjnymi:

 • Założyciele przedsiębiorstwa, wcześniejsi właściciele.
 • Aktualny właściciel/właściciele, udziałowcy, akcjonariusze.
 • Współpracownicy. Partnerzy kooperacyjni, firmy dostawcze.
 • Dział, zespół, pion.
 • Produkt, usługa.
 • Klienci.
 • Projekty.
 • Wizja, misja, kluczowe wartości firmy, myśli przewodnie.
 • Przyszłość.
 • Cele.
 • Zadania.
 • Możliwości,  zagrożenia.
 • Wiedza, finanse.
 • Zasoby.
 • Trudne wydarzenia np. zwolnienia, załamanie koniunktury, wycofanie projektu.

Jak przebiega ustawienie organizacyjne?

Ustawienie organizacyjne można przeprowadzić zarówno w ramach  warsztatu roboczego z różnymi uczestnikami, jak  podczas spotkania indywidualnego.

W każdym wypadku po wywiadzie wstępnym i sprecyzowaniu problemu oraz faktów ustala się wspólnie z zainteresowanym klientem ważne osoby lub czynniki/aspekty znajdujące się w danym temacie: (np. „współpracownik”, „produkt”, „cel). Osoba przedstawiająca  problem i zainteresowana wprowadzeniem zmiany ustawia wybrane wcześniej elementy względem siebie w przestrzeni. Kolejny krok to zadawanie pytań przez prowadzącego na temat odczuć w danym miejscu, czy też w relacji, które są informacją o przyczynach danego problemu. Następnie omawia się i analizuje zaobserwowane zależności. W ostatniej fazie następuje właściwa praca nad zmianą, system ustawia się na nowo, wypowiadane są zdanie klucze, które służą rozwiązaniu i wprowadzają właściwy balans w funkcjonowanie systemu.

Celem takiego działania jest uwidocznienie i  zwrócenie uwagi na rozwiązania, które zaakceptują wszystkie znajdujące się w ustawieniu elementy i dla których nowe relacje stanowią rodzaj wzmocnienia. Takie rodzaj  wprowadzonego w relacjach pomiędzy poszczególnymi elementami balansu, pozwala uwolnić nowe zasoby i daje impuls w kierunku pożądanej zmiany. Czas trwania ustawienia to przedział od 30 do 90 minut.

Heiko Hinrichs

Share :
Powiązane wpisy

Skomentuj wpis