Tag Archives: Kultura organizacji

Poczuj puls organizacji


Wyjaśnienie zamiast wstępu

Dlaczego piszemy o kulturze organizacji w kontekście public relations? Jedną ze społeczności, z którymi specjaliści PR prowadzą dialog, to pracownicy firmy. Żeby się z nimi efektywnie komunikować, należy wiedzieć CO firma chciałaby przekazywać, a dopiero później projektować metody docierania, czyli komunikację wewnętrzną. Wspomniane „co” to wartości, jakie są ważne dla firmy, czyli jej kultura organizacyjna.

Czytaj dalej...

Warunki harmonijnie działającej organizacji.


Zapewne niejednokrotnie zdarzało Ci się mieć do czynienia z organizacjami, które wzbudzały Twój podziw i przyjemność współpracy z nimi, a także takie, gdzie jest dużo napięcia i niepewności..

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym jakie warunki musi spełniać organizacja, żeby działała harmonijnie?

Czytaj dalej...

Wykorzystanie metody ustawień systemowych w organizacjach.


Aby z sukcesem wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu organizacji na różnych jej poziomach, przydatne jest przyjęcie perspektywy systemowej. W praktyce oznacza to m.in., że przy podejmowaniu decyzji ważne jest uwzględnienie ogólnego tła i szerszego  kontekstu sytuacji organizacji. W kluczowych strategicznych decyzjach np. przy reorganizacji firmy, historia powstania przedsiębiorstwa, przypomnienie jego założycieli ma  duże znaczenie.

Czytaj dalej...

Czy organizacje się uczą?


Według znanego amerykańskiego badacza procesów organizacyjnego uczenia się Petera M. Senge’a organizacja ucząca się jest to taka organizacja, która potrafi stale wzmacniać swoje możliwości kształtowania własnej przyszłości.

Czytaj dalej...