Tag Archives: Sukces

Wykorzystanie metody ustawień systemowych w organizacjach.


Aby z sukcesem wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu organizacji na różnych jej poziomach, przydatne jest przyjęcie perspektywy systemowej. W praktyce oznacza to m.in., że przy podejmowaniu decyzji ważne jest uwzględnienie ogólnego tła i szerszego  kontekstu sytuacji organizacji. W kluczowych strategicznych decyzjach np. przy reorganizacji firmy, historia powstania przedsiębiorstwa, przypomnienie jego założycieli ma  duże znaczenie.

Czytaj dalej...

Czy organizacje się uczą?


Według znanego amerykańskiego badacza procesów organizacyjnego uczenia się Petera M. Senge’a organizacja ucząca się jest to taka organizacja, która potrafi stale wzmacniać swoje możliwości kształtowania własnej przyszłości.

Czytaj dalej...