Sebastian Sauter

Dorobek zawodowy
Swoją przygodę z rozwojem ludzi rozpoczął 14 lat temu.
Certyfikowany trener i coach, psycholog biznesu. Praca z ludźmi pasjonuje go już od 14 lat. Swoją przygodę ze sprzedażą zaczynał pracując jako doradca, potem budował zespoły i zarządzał sprzedażą, osiągając regularne wzrosty wyników. Jego wiedza i umiejętności, którymi dzieli się z ludźmi pochodzą z praktyki. W swojej pracy trenerskiej kieruje się przesłaniem „Dobry trener jest animatorem ludzkiego entuzjazmu”. Zrealizował do tej pory ponad 1000 dni szkoleniowych i konsultingowych dla firm z różnych branż.
Jako praktyk biznesu publikował także artykuły w magazynie Business Coaching, które ze względu na praktyczny charakter, spotkały się z dużym zainteresowaniem środowiska biznesowego.
Pracując z klientem tworzy autorskie programy szkoleniowe, oparte na konkretnych celach rozwojowych. Zawsze nastawione są one na wydobywanie potencjału jaki tkwi w ludziach oraz praktyczny efekt końcowy.
Jest człowiekiem aktywnym w życiu zawodowym i prywatnym. Ciekawy świata i ludzi. W swoim życiu realizuje przesłanie, które propaguje także podczas szkoleń i w pracy z ludźmi- „zawsze jest dobry czas, żeby zacząć się rozwijać”. Od dziesięciu lat realizuje swoje postanowienie, aby co pół roku uczyć się nowej umiejętności lub poznawać nieznany mu obszar życia. Dzięki temu ciągle doskonali swoje style pływackie, został morsem, zgłębił tajniki zdrowego żywienia, ćwiczył Brazilian Jiu- Jitsu i jeździł konno. Obecnie biega i fotografuje.
Specjalizacja trenerska
Specjalizuje się w pracy rozwojowej z siłami sprzedaży oraz kadrą zarządzającą. W swoich warsztatach kieruje się orientacją na ludzi i na cele szkoleniowe. Dzięki umiejętności wydobywania z ludzi tego, co w nich dobre, sprawia, że treningi i praca indywidualna staje się przygodą do przeżycia, a nie zbiorem problemów do rozwiązania. W swojej pracy na sali szkoleniowej wykorzystuje techniki i metody zaczerpnięte z coachingu, które najprościej można opisać trzema słowami siła, humor i empatia.