Marta Grzegorczyk

martagrzegorczyk_Swoje 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w działach personalnych firm z branży usługowej, produkcyjnej oraz handlowej, gdzie wspierała managerów w budowaniu i rozwijaniu zespołów. Jest autorką projektów psychoedukacyjnych rozwijających kompetencje osobiste i społeczne pracowników firm, studentów i młodzieży. Aktualnie wykłada przedmiot „asertywność” w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej.

Zdobyła certyfikat szkoły trenerów SIEĆ rekomendowanej przez PTP, jest magistrem psychologii, a także marketingu i komunikacji w biznesie. Ukończyła studia podyplomowe zarządzanie potencjałem pracowników (SWPS) oraz doradztwo zawodowe (Wyższa Szkoła Edukacja). Posiada uprawnienia do posługiwania się testem BBT – coaching kariery do diagnozy preferencji i skłonności zawodowych (metoda projekcyjna) oraz kwalifikacje i uprawnienia do diagnozy przy użyciu testów psychologicznych.

Jest trenerką rozwoju zespołów i rozwoju osobistego w obszarach: współpracy, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, automotywacji, wystąpień publicznych, technik pamięciowych, coachingu kariery. Jest również asesorką w projektach AC/DC – kompleksowo realizuje procesy diagnozy potencjału pracowników w oparciu o wartości i cele firmy.

Jej dorobek obejmuje ponad 3000 godzin bezpośredniej pracy z ludźmi – zarówno grupowo, jak i indywidualnie. Pracowała m.in dla takich firm, jak: Bank Zachodni WBK, Santander Consumer Bank, AIG Bank Polska, Impel, Neonet, Vectrix, Volvo Polska, Whirlpool Polska.