Krzysztof Kowalski

krzysztofkowalski_Przez wiele lat zarządzał procesami personalnymi, w roli członka zarządu lub dyrektora personalnego, w takich organizacjach, jak: General Electric, Smithfield Group, Lotos Paliwa, Energa Obsługa i Sprzedaż. Projektował i wdrażał politykę personalną oraz narzędzia wspierające zarzadzanie personelem. Był wykładowcą studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim oraz wielokrotnie prowadził prezentacje i warsztaty dla profesjonalistów na konferencji „Kadry”.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Zarzadzania Zasobami Ludzkimi. Posiada też dyplom profesjonalnego coacha (Akademia im. Leona Koźmińskiego). Ukończył szereg szkoleń z zakresu umiejętności menadżerskich, komunikacji interpersonalnej, zarządzania zmianą (Change Acceleration Proces – GE Crotonville), biznesowego zastosowania kwestionariuszy MBTI i Discovery Insights, indukcji w coachingu. Posiada certyfikat Hogan Assessments.

Ma doświadczenie trenerskie w prowadzeniu warsztatów, szkoleń, coachingu, sesji AC/DC. Specjalizuje się w executive coachingu i coachingu pracowniczym, projektowaniu i wdrażaniu programów rozwoju menadżerów i pracowników oraz zarządzaniu zmianą w organizacji. Ma także doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu procesów z obszaru zarządzania personelem, rozwoju umiejętności przywódczych, zastosowaniu technik kreatywnych w biznesie. Jego klientami byli m.in. Bank Zachodni WBK, DZ Bank, Lisner, Carlsberg, Fiat Polska, Mediciver.