Barbara Chruślicka

Dlaczego warto ze mną współpracować?
Wierzę, że ludzie sami najlepiej wiedzą, czego potrzebują, by się rozwijać. W pracy korzystam z wielu niekonwencjonalnych metod. Pracuję procesowo – idąc za grupą – ale nie na manowce. Jestem ciepła, energiczna, skoncentrowana na celach i bardzo elastyczna w doborze metod. Wspieram, stawiam jasne granice i daję uczciwe informacje zwrotne.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń i konsultacji (17 lat w biznesie). Absolwentka resocjalizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych „Superwizja animacji współpracy środowiskowej” na Uniwersytecie Gdańskim. Superwizorka psychologicznego treningu grupowego rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych TOP.

Prowadzi również szkolenia i coachingi dla nauczycieli i dyrektorów szkół, służb publicznych, wspiera w rozwoju organizacje pozarządowe i indywidualne osoby. Przez 15 lat kierowała studiami podyplomowymi „Trening kreatywności i arteterapia” na Uniwersytecie Warszawskim.
Specjalizuje się w prowadzeniu treningów interpersonalnych i intrapersonalnych oraz coachingów zespołowych. Zajmuje się zagadnieniami takimi jak inteligencja i rozwój emocjonalny, komunikacja, asertywność, procesy grupowe, rozwiązywanie konfliktów z elementami mediacji, motywowanie. Prowadzi również szkolenia umożliwiające zdobywanie rekomendacji trenerskich w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz superwizje trenerskie.
Pracowała m.in. z zespołami zarządzającymi firm: Raiffeisen Bank, Kraft, Mondelez, ZUS, Pramerica Prudential. Wśród jej klientów byli także Bank Zachodni WBK, Cadbury, Warta, Generali, Helios, Impel, Imperial Tobacco, Mondelez, PLL LOT, Polkomtel, Pramerica Financial, PwC, PZU, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa i wiele innych.