Kwart | Team coaching dla zespołu sprzedażowego

Team coaching dla zespołu sprzedażowego


Jakie było wyzwanie?
12-osobowy zespół sprzedażowy w firmie z branży finansowej osiągał niezadowalające wyniki, był bardzo skonfliktowany, a między pracownikami brakowało zaufania i panowała niezdrowa rywalizacja (np. „podbieranie” sobie klientów). Menedżer zespołu podejmował próby poradzenia sobie z tą sytuacją, ale okazały się one nieskuteczne.

Co zrobiliśmy?
Przedyskutowaliśmy z szefem zespołu i HR biznes partnerem potencjalne powody problemów i zaproponowaliśmy przeprowadzenie dla zespołu trzech spotkań team coachingowych.

Podczas pierwszego z tych spotkań daliśmy pracownikom możliwość wymienienia się refleksjami, co jest dla nich ważne w pracy zespołowej i jak wyobrażają sobie idealny zespół. Uczestnicy spotkania przekazali też sobie nawzajem informacje, które cechy w sobie cenią, a które stanowią przeszkodę we współpracy. Efektem spotkania była stworzona przez uczestników lista dobrych praktyk, które – jako zespół – chcą wprowadzić do swojej codziennej współpracy (np. bieżąca informacja zwrotna lub regularne spotkania). Na koniec pracownicy przekazali menedżerowi, który celowo nie brał udziału w spotkaniu, na co się umówili i czego od niego oczekują.

Przez kolejne 3 miesiące na bieżąco wspieraliśmy zmiany zachodzące w zespole. Po tym czasie przeanalizowaliśmy z menedżerem, co się poprawiło, a co wymaga dalszej pracy. Przygotowaliśmy drugie spotkanie team coachingowe, podczas którego pracownicy przeanalizowali, na jakim etapie rozwoju są jako zespół i jakie zasady powinni wdrożyć, by wzmacniać w sobie proaktywność i wspierać się nawzajem, np. poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.

Na ostatnim spotkaniu widać już było duże zmiany w działaniu zespołu. Ta sesja poświęcona została analizie pracy zespołu z perspektywy strategicznej – o co pracownicy muszą zadbać, aby osiągać wysokie wyniki, czego potrzebuje od nich firma i jak chcą być postrzegani w organizacji.

Jaki efekt uzyskaliśmy?
Zespół osiąga obecnie bardzo wysokie wyniki biznesowe. Jest samosterowny – pracownicy biorą osobistą odpowiedzialność za realizację swoich celów, dbają o siebie nawzajem, motywują się do rozwoju, pojawiające się problemy rozwiązują we własnym gronie. Zmiany w zespole zostały także dostrzeżone przez innych menedżerów, którzy podkreślają widoczną poprawę współpracy z tą jednostką.

Share :

Skomentuj wpis