Kwart | Metoda 3-12-3

Metoda 3-12-3


Metoda 3-12-3 służy do szybkiego generowania i oceny pomysłów wobec zmiany

Metoda 3-12-3
Kreatywność, zmiana Cel stosowania
  • Generowanie nowych pomysłów
  • Wybór pomysłów
  • Radzenie sobie ze zmianą
Opis stosowania
  • Nazwa metody wiąże się z tym, że składa się ona z trzech części, które trwają, odpowiednio, 3, 12 oraz 3 minuty
  • Ćwiczenie może być przeproadzone indywidualnie lub grupowo
  • Niezależnie od formy (indywidualnie czy w zespole) niezwykle ważne jest pilnowanie czasu – osoba prowadząca przerywa pracę dokładnie po upłynięciu wyznaczonego czasu
  • Punkt wyjścia: identyfikacja problemu do rozwiązania; problem powinien zostać zawarty w dwóch słowach
  • Etap 1: 3 minuty – generowanie jak największej ilości pomysłów na rozwiązania problemu; każdy pomysł zostaje zapisany na oddzielnej karteczce post-it
  • Etap 2: 12 minut – organizowanie pomysłów, grupowanie ich w motywy; prawdopodobnie na tym etapie, podczas sortowania, pojawią się dodatkowe pomysły – one również powinny zostać zapisane
  • Etap 3: 3 minuty – zaprezentowanie pomysłów – odbiorcami mogą być pozostałe grupy wykonujące podobne ćwiczenie lub inne osoby
Dodatkowy formularz: nie
Źródło: Beverly Rudkin Ingle, Design thinking dla przedsiębiorców i małych firm
Share :
Powiązane wpisy

Skomentuj wpis