Kategoria : Przykładowe projekty

Team coaching dla zespołu sprzedażowego


Jakie było wyzwanie?
12-osobowy zespół sprzedażowy w firmie z branży finansowej osiągał niezadowalające wyniki, był bardzo skonfliktowany, a między pracownikami brakowało zaufania i panowała niezdrowa rywalizacja (np. „podbieranie” sobie klientów). Menedżer zespołu podejmował próby poradzenia sobie z tą sytuacją, ale okazały się one nieskuteczne.

Czytaj dalej...