Kategoria : Blog

Kultura organizacyjna


Jedna z definicji kultury organizacyjnej mówi, że jest to sposób, w jaki w danej firmie załatwiamy sprawy. Tak rozumiana kultura powstaje poprzez powtarzanie zachowań, które działają w danej organizacji.

Czytaj dalej...

Charyzma lidera


Czasem na warsztatach z przywództwa rozmawiamy z menedżerami na temat cech lidera.

Pada wiele odpowiedzi. Zwykle też, prędzej czy później, ktoś rzuca stwierdzenie, że dobry przywódca to osoba z charyzmą. Inni ze zrozumieniem kiwają głowami: „no tak, właśnie…”. Potem ktoś dodaje, że charyzma to kwestia wrodzona. I znów wszyscy przytakują – jednocześnie miny uczestników świadczą o tym, że w ich przekonaniu ten dar ich ominął.

Czytaj dalej...

Kamień filozoficzny


Alchemia

Kamień filozoficzny, czyli naczelna zasada przywództwa – co sprawia że jesteś przywódcą

W średniowieczu alchemicy poszukiwali kamienia filozoficznego. Podobno miał on powodować zamianę metali nieszlachetnych w szlachetne.

Dążenie do odkrycia kamienia filozoficznego to synonim ciągłego poszukiwania centralnej, kluczowej zasady.

Czasem zastanawiam się co jest kamieniem filozoficznym przywództwa? Co jest zasadą, działaniem, które sprawia, że ktoś staje się prawdziwym przywódcą?

Czytaj dalej...

Poczuj puls organizacji


Wyjaśnienie zamiast wstępu

Dlaczego piszemy o kulturze organizacji w kontekście public relations? Jedną ze społeczności, z którymi specjaliści PR prowadzą dialog, to pracownicy firmy. Żeby się z nimi efektywnie komunikować, należy wiedzieć CO firma chciałaby przekazywać, a dopiero później projektować metody docierania, czyli komunikację wewnętrzną. Wspomniane „co” to wartości, jakie są ważne dla firmy, czyli jej kultura organizacyjna.

Czytaj dalej...

Warunki harmonijnie działającej organizacji.


Zapewne niejednokrotnie zdarzało Ci się mieć do czynienia z organizacjami, które wzbudzały Twój podziw i przyjemność współpracy z nimi, a także takie, gdzie jest dużo napięcia i niepewności..

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym jakie warunki musi spełniać organizacja, żeby działała harmonijnie?

Czytaj dalej...

Inteligencja emocjonalna


Inteligencja emocjonalna to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami i zdolność rozumienia innych ludzi. Ma ona decydujące znaczenie w kwestii tworzenia dobrych relacji ze swoim otoczeniem i poczucia spełniania się w życiu.

Czytaj dalej...

Wykorzystanie metody ustawień systemowych w organizacjach.


Aby z sukcesem wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu organizacji na różnych jej poziomach, przydatne jest przyjęcie perspektywy systemowej. W praktyce oznacza to m.in., że przy podejmowaniu decyzji ważne jest uwzględnienie ogólnego tła i szerszego  kontekstu sytuacji organizacji. W kluczowych strategicznych decyzjach np. przy reorganizacji firmy, historia powstania przedsiębiorstwa, przypomnienie jego założycieli ma  duże znaczenie.

Czytaj dalej...

Czy organizacje się uczą?


Według znanego amerykańskiego badacza procesów organizacyjnego uczenia się Petera M. Senge’a organizacja ucząca się jest to taka organizacja, która potrafi stale wzmacniać swoje możliwości kształtowania własnej przyszłości.

Czytaj dalej...